Monitorowanie i prowadzenie

badań klinicznych

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność zgłoszeń

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i zrozumienia kluczowych elementów i zasad badań klinicznych. Zarówno jak i projektowania, przeprowadzenia i analizy badań. Oprócz wiedzy i zrozumienia zasad GCP oraz ich praktycznego stosowania w badaniach klinicznych oraz eksperymentu medycznego, zapewniamy przygotowania z podstawowych pojęć w języku angielskim.

Program ten jest przeznaczony dla absolwentów w dziedzinie medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, nauk biologicznych i innych pokrewnych dyscyplin biorących udział w badaniach klinicznych.

Ten program będzie wspierać popyt na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia badań klinicznych we wszystkich fazach. Każdy kurs jest podzielony na zestawy w sekcjach tematycznych, w których materiał jest prezentowany w postaci krótkich prezentacji, praktycznym studium przypadków, wykładów, materiałów zamieszczonych na platformie edukacyjnej – Moodl, i możliwością przypomnienia zarchiwizowane seminariów. Dyskusja, zadania planszowe i eksperckie wykłady gościnne oferują możliwość współpracy i prowadzenie krytycznego dyskursu i debaty o sprawach bieżących pod okiem fachowców.

Program obejmuje złożone aspekty na różnych etapach rozwoju leku: Drug Discovery and Development. Zapoznaniem się z takimi zagadnieniami jak – program kliniczny i zarządzanie projektem, statystyką i zarządzanie danymi, rozporządzeniami prawnymi i etyką badań, metodami obrazowania oraz pełna dokumentacja medyczna badań klinicznych. Tematyka zajęć pokrywa również zagadnienia 

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

lek. med. Dymitr Kostrica, EMBA

Collegium Humanum-SGM

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

SCIgenia Science Support GmbH – International Project-Design & Management,

I-GAP – The International Research Group of Anti-Aging Medicine, Wiedeń

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

dr Andrzej Jasiński

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Katowicach