Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Akredytacje i rejestry

#educationforsuccess

Collegium Humanum- Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie  jest wyłącznym w Polsce akredytowanym i certyfikowanym Partnerem  (Approved and Accredited  for Teaching and Examinations)  Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) realizowane z Apsley Business School  w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London Executive MBA Summit).