Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Program studiów

#educationforsuccess

Moduły programu studiów podyplomowych Executive MBA

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

 • Wprowadzenie do badań klinicznych.
 • Regulacje prawne badan klinicznych.
 • Koordynacja, zarządzanie i obsługa badań klinicznych.
 • Badania kliniczne w populacjach specjalnych.
 • Pacjent i relacje z ośrodkami badań klinicznych.
 • Prowadzenie dokumentacji badań klinicznych.
 • Projekt badania.
 • Monitorowanie i systemy jakości w badaniach klinicznych.
 • Komercjalizacja nowych cząsteczek.
 • Angielski w badaniach klinicznych.
 • Podstawy statystyki i metodologia w badaniach klinicznych.
 • Moduł zajęć fakultatywnych:
 • Rozwój osobisty i sztuka prezentacji
 • Zarządzanie budżetem
 • Komunikacja z pacjentem w praktyce koordynatora badań