Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Akredytacje i rejestry

#educationforsuccess

Collegium Humanum jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Collegium Humanum jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Association of MBA’s
and Business Graduates Association

Londyn, Wielka Brytania

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London Executive MBA Summit).

PARTNERZY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
 (Rzym, Włochy)