Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Możliwości zawodowe

Program oferuje kandydatom alternatywę dla różnorodnych szkoleń oferowanych przez firmy szkoleniowe i umożliwia kształcenie się w oparciu o wysoki poziom i doświadczenie zawodowe naszych wykładowców.

Unikatowość programu studiów polega na jednoczesnym umożliwieniu kształcenie się i kontynuacji dotychczasowej pracy.

Współpracujemy:

  • St. Elisabeth University of Public Health & Social Work, Bratislava, Slovakia,
  • Cancer and Palliative care Initiatives
  • ITT International Collaborative Association Europe-Africa
  • MOCHA in collaboration with European Pediatric Association
  • SIOP-PODC (International pediatric oncology society for developing countries).

Ukończenie kierunku MBA w badaniach klinicznych skutkuje uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej z uznaniem na poziomie międzynarodowym oraz nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).