Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Zasady rekrutacji

#educationforsuccess

Kandydaci na studia MBK w Collegium Humanum w Warszawie muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Podstawą przyjęcia na studia MBK jest:

  • rejestracja on-line w systemie rekrutacji internetowej
  • lub dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz)
  • dostarczenie wymaganych dokumentów
  • rozmowa kwalifikacyjna

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  • Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”)
  • potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Programu MBK – pocztą lub osobiście i umówić się telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

W związku z realizacją wymogów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa (dalej Uczelnią), który w celu realizacji Pani/Pana spraw lub wypełnienia obowiązków może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@humanum.pl Szczegółowe dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych, celu przetwarzania danych osobowych, czasu przetwarzania, Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez Collegium Humanum-Szkołę Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie Państwa danych osobowych oraz odbiorców danych zamieszczone zostały na naszej stronie internetowej: www.humanum.pl/rodo

Etapy rekrutacji

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Rejestracja on-line

Dostarczenie dokumentów i umówienie daty rozmowy kwalifikacyjnej

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty za studia na rachunek uczelni