Master of Business Administration (MBA)

Badania kliniczne

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Wprowadzenie na rynek nowego produktu leczniczego, wyrobu medycznego, czy techniki medycznej jest procesem złożonym poprzedzonym kompleksowymi badaniami przedklinicznymi, które następnie wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych. Badania te wymagają zaangażowania specjalistów z różnych dziedzin, a ich celem jest potwierdzenie skuteczności działania i bezpieczeństwa stosowania.

Co roku przybywa nowych zarejestrowanych badań klinicznych. Collegium Humanum w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku otwiera kierunek MBA w badaniach klinicznych.

MBA stanowi jedną z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcie sukcesu. 

W celu realizacji MBA w badaniach klinicznych Collegium Humanum nawiązało współpracę ze specjalistami w dziedzinie opracowania produktów leczniczych i badań klinicznych. Kierunek skupia się na przekazaniu kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia oraz zarządzania badaniami klinicznymi w tym m. in. drug discovery, budżetowanie i negocjacja umów, start-up badania, GCP, pharmacovigilance, quality by design, RODO, regulacje międzynarodowe, czy komercjalizacja nowych cząsteczek.

Program studiów MBA w badaniach klinicznych skierowany jest do wszystkich chcących pozyskać umiejętności w obszarze badań klinicznych, jak i do praktyków zaangażowanych w badania kliniczne, pragnących rozwijać umiejętności w zakresie administrowania i zarządzania badaniami klinicznymi po stronie ośrodków badawczych, CRO czy sponsorów.

Moduły składające się na program studiów stanowią kompleksowe omówienie problematyki usystematyzowane zgodnie z obszarami prawa i medycyny obejmującymi badania kliniczne.

Program został zaprojektowany, w celu zainspirowania i rozwijania umiejętności kandydata oraz wspierania go w dążeniu do ciągłego rozwoju zawodowego. Ukończenie studiów na kierunku MBA w badaniach klinicznych zapewni przewagę konkurencyjną przy ubieganiu się o miejsce pracy.

Kadra naukowa

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

SCIgenia Science Support GmbH – International Project-Design & Management,

I-GAP – The International Research Group of Anti-Aging Medicine, Wiedeń

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

dr Andrzej Jasiński

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Katowicach