Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Kadra naukowa

#educationforsuccess

dr Krzysztof Michalski

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Claus Muss

SCIgenia Science Support GmbH – International Project-Design & Management,

I-GAP – The International Research Group of Anti-Aging Medicine, Wiedeń

prof. dr hab. n. med. Vladimír Krčméry, Dr h.c.

St. Elizabeth University of Health and Social Work in Bratislava

dr Andrzej Jasiński

Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Katowicach

prof. Dr. med. dent. Tilman Fritsch

IGMZI, Salzburg

lek.med. Barbara Jerschina

Grupa LUX MED

dr lek. med. Agnieszka Byszek

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Mec. Jolanta Małgorzata Turczynowicz-Kieryłło

T. de Virion, J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni Sp. k.

mgr Magdalena Gera-Pikulska, MBA

Management in Focus
Collegium Humanum-SGM

dr David E. Kalisz

PSB Paris Scool of Business